Våra tjänster

Vill ni sälja ert företag är vi behjälpliga under hela försäljningsprocessen fram till fullbordat avtal med köparen. Vi förmedlar både inkråmsaffärer och aktieöverlåtelser.

Om ni vill köpa en rörelse, hjälper vi er med att förmedla det objekt ni söker, och är behjälpliga under förhandlingsprocessen med säljaren fram till fullbordat köpeavtal.


Analys och beskrivning
Värdering
Marknadsföring
Förhandlingar
Avtalsformulering
Juridiskt och finansiellt stöd
Kontakt med hyresvärd

Vårt stora kontaktnät och kundregister ger dessutom möjlighet att snabbt hitta 
rätt köpare.